Browsing Publikacje Wydawnictwa NERITON by Author "Milewska-Waźbińska, Barbara"

DSpace Repository

Browsing Publikacje Wydawnictwa NERITON by Author "Milewska-Waźbińska, Barbara"

Sort by: Order: Results:

  • Milewska-Waźbińska, Barbara (Wydawnictwo Neriton, 2010)
    Na wstępie autorka odnotuje niedocenie literatury nowołacińskiej, współistniejącej w kulturze XVI- i XVII-wiecznej Europy obok kultur języków narodowych. To one bardziej interesują badawczy, choć idea humanitas najpełniej ...
  • Milewska-Waźbińska, Barbara (Wydawnictwo Neriton, 2008-12-31)
    Jak twierdzi badaczka; „skoro, jak mówi Arystoteles w Etyce Nikomachejskiej, ≪istotą więzów łączących państwa jest przyjaźń≫, a starożytni myśliciele za Stagirytą twierdzili, że jest ona jedną z podstaw więzi społecznej, ...
  • Milewska-Waźbińska, Barbara (Wydawnictwo Neriton, 2010)
    Treść pojęcia nobilitas zasadza się na świadomości własnych korzeni i wynikających stąd zobowiązań wobec ojczyzny i współobywateli. Idea szlachectwa opiera się zawsze na fundamencie religijno - etycznym. W epoce nowożytnej ...