Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Radziwonka, Rafał (Wydawnictwo Neriton, 2019)
  Zamieszczenie monografii w otwartym dostępie przez sieć Internet-zadanie finansowane w ramach umowy nr 564/P-DUNdem/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Kaliszuk, Jerzy; Pieniądz, Aneta; Skwierczyński, Krzysztof; Węcowski, Piotr (Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2019)
  Autorzy postawili sobie za cel przygotowanie opracowania podsumowującego dzisiejszy stan prac edytorskich nad źródłami średniowiecznymi i wiedzy źródłoznawczej na temat korpusu narracyjnych i literackich źródeł średniowiecznych. ...
 • Kaliszuk, Jerzy; Pieniądz, Aneta; Skwierczyński, Krzysztof; Węcowski, Piotr (Homini. Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2019)
  Autorzy postawili sobie za cel przygotowanie opracowania podsumowującego dzisiejszy stan prac edytorskich nad źródłami średniowiecznymi i wiedzy źródłoznawczej na temat korpusu narracyjnych i literackich źródeł średniowiecznych. ...
 • Karasiewicz-Szczypiorski, Radosław; Mamuladze, Shota (PRO GEORGIA JOURNAL OF KARTVELOLOGICAL STUDIES, 2019)
  In 2018, the Polish-Georgian Gonio-Apsaros Expedition under the supervision of the authors of this text continued research into the issue of the early presence of a Roman garrison at the mouth of the Chorokhi River. Two ...
 • Karasiewicz-Szczypiorski, Radosław; Mamuladze, Shota; Aslanischvili, Lasha; Daszkiewicz, Małgorzata (Polish Archaeology in the Mediterranean, 2018)
  The article collects the modest information on the use (and possible production) of ceramic building material by the Roman army in Colchis, using it as a backdrop for presenting the exceptional richness, in quantity as ...

View more