Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 3071
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 2472
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 2305
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 2231
Religijność starożytnych Greków 2102
Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku 1744
Czytelnictwo chłopów przedmiotem inteligenckiego dyskursu w Królestwie Polskim w XIX w. 1731
Ludność Warszawy na przełomie XIX i XX wieku 1724
Kronika kryzysów gospodarczych 1695
Frakcje Kongresu Kontynentalnego lat 1774-1783 1686