Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 35655
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 33548
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 4197
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 3931
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 3753
Religijność starożytnych Greków 3216
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 3094
Kronika kryzysów gospodarczych 3078
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 3005
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody 2977