Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 25545
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 23624
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 3461
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 3314
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 3293
Religijność starożytnych Greków 2836
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 2533
Kronika kryzysów gospodarczych 2523
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 2433
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody 2426