Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 159101
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 157909
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 7409
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 6302
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 6302
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 5212
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 5171
Religijność starożytnych Greków 5149
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody 5126
Kronika kryzysów gospodarczych 5076