Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 72826
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 70877
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 5508
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 4961
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 4633
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 3912
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 3911
Religijność starożytnych Greków 3900
Kronika kryzysów gospodarczych 3836
Co mówią stare rękopisy 3801