Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 248982
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 248493
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 8346
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 7007
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 6956
Religijność starożytnych Greków 5824
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 5780
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody 5752
Kronika kryzysów gospodarczych 5733
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 5708