Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 66223
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 64010
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 5345
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 4836
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 4507
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 3799
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 3795
Religijność starożytnych Greków 3791
Kronika kryzysów gospodarczych 3736
Co mówią stare rękopisy 3688