Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 19461
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 17543
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 3196
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 3088
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 3035
Religijność starożytnych Greków 2705
Kronika kryzysów gospodarczych 2338
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 2274
Co mówią stare rękopisy 2223
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 2211