Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 100380
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 98487
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 6058
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 5391
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 5115
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 4329
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 4306
Religijność starożytnych Greków 4292
Kronika kryzysów gospodarczych 4211
Co mówią stare rękopisy 4182