Statistics

Total Visits

Views
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 345599
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 343927
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 9158
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 7620
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 7594
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 6356
Religijność starożytnych Greków 6330
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody 6266
Kronika kryzysów gospodarczych 6251
Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują : studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku 6220