Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 41582
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 39384
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 4392
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 4104
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 3904
Religijność starożytnych Greków 3334
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 3231
Kronika kryzysów gospodarczych 3201
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 3145
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody 3123