Warszawa i jej mieszkańcy w czasach wielkiej wojny północnej (1700-1721)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Radziwonka, Rafał
dc.date.accessioned 2020-10-21T14:54:05Z
dc.date.available 2020-10-21T14:54:05Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-83-66018-67-9
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/1202
dc.description.abstract Zamieszczenie monografii w otwartym dostępie przez sieć Internet-zadanie finansowane w ramach umowy nr 564/P-DUNdem/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. pl
dc.publisher Wydawnictwo Neriton pl
dc.relation info:eu-repo/grantAgreement/Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Działaność upowszechniająca naukę/Umowa nr 564
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subject contributions pl
dc.subject officials pl
dc.subject offices pl
dc.subject epidemics pl
dc.subject architecture pl
dc.subject demography pl
dc.subject population pl
dc.subject Great Northern War pl
dc.subject kontrybucje pl
dc.subject urzędnicy pl
dc.subject urzędy pl
dc.subject epidemie pl
dc.subject architektura pl
dc.subject demografia pl
dc.subject ludność pl
dc.subject wielka wojna północna pl
dc.subject Augustus II the Strong pl
dc.subject August II Mocny pl
dc.title Warszawa i jej mieszkańcy w czasach wielkiej wojny północnej (1700-1721) pl
dc.type książka pl
dc.contributor.organization Muzeum Warszawy pl
dc.description.eperson Ewa Kuczyńska
dc.relation.lcategory historia pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record