Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych: Recent submissions