Show simple item record

dc.contributor.author Radziwiłł, Jerzy
dc.contributor.editor Modlińska-Piekarz, Angelika
dc.date.accessioned 2015-07-06T21:52:49Z
dc.date.available 2015-07-06T21:52:49Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation „Kultura i Historia”, nr 21/2012. pl
dc.identifier.issn 1642-9826
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/982
dc.description Tłumaczenie i opracowanie wykonano na potrzeby artykułu dr Lidii Kwiatkowskiej-Frejlich "Jerzego Radziwiłła kryteria oceny sztuki. Na postawie jego dziennika podróży do Rzymu w 1575 r.". pl
dc.description.abstract Przekład wykonano w oparciu o tekst, litewski przekład i komentarz Dariusa Antanavičiusa, drukowany na podstawie oryginału: Darius Antanavičius, Jurgio Radvilo pirmosios kelionės į Italiją dienoraščio originalas, Senoji Lietuvos Literatūra, 19 Knyga, 2005, 201-241. Oryginał diariusza znajduje się w AGAD w Warszawie (Arch. Radz., II, teka 2, nr 101. Uwzględniono w celach porównawczych także tekst i komentarz Henryka Barycza opracowany na podstawie kopii z XVII lub XVIII wieku: Henryk Barycz, Dziennik podróży do Włoch biskupa Jerzego Radziwiłła w 1575 r., „Kwartalnik Historyczny”, 49 (1935), s. 340-356; Kopia z XVII wieku przechowywana jest w Bibliotece im. Czartoryskich w Krakowie, rkps 2242, s. 369-379. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode
dc.subject Radziwiłł Jerzy (1556–1600) pl
dc.subject Radziwiłłowie (ród) pl
dc.subject 16 w. pl
dc.subject relacje i opisy z podróży pl
dc.subject Włochy pl
dc.title Dziennik podróży do Włoch Jerzego Radziwiłła w 1575 roku pl
dc.type inne pl
dc.contributor.organization Katolicki Uniwersytet Lubelski pl
dc.description.eperson Agnieszka Uziębło
dc.relation.lcategory historia pl
dc.identifier.alternativelocation http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3856 pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record