Show simple item record

dc.contributor.author Karasiewicz-Szczypiorski, Radosław
dc.date.accessioned 2015-06-26T07:42:51Z
dc.date.available 2015-06-26T07:42:51Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation "Światowit", t. 10 (51), fasc.A (2012), s. 59-90. pl
dc.identifier.isbn 978-83-61376-97-2
dc.identifier.issn 0082-044X
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/971
dc.description Russian summary pl
dc.description.abstract Cmentarzysko Chersonezu Taurydzkiego obejmuje znaczny obszar na zachód i południe od ruin antycznego miasta. Sięga także na przeciwległą stronę zatoki Kwarantann, której wody oblewają miasto od wschodu. Nie sposób dokładnie określić zasięgu nekropoli, gdyż dookoła rozciąga się zabudowa współczesnego Sewastopola. Wykopaliska prowadzone od końca lat 80. XIX wieku doprowadziły do odkrycia ponad 3500 grobów. znaczna część z nich była użytkowana wielokrotnie, uszkodzona przez późniejsze pochowki i wyrabowana. Wyniki badań archeologicznych, o ile były publikowane, zazwyczaj mają postać rocznych raportów, w których groby, pochowki i wyposażenie są opisane niezwykle lakonicznie. Tylko nieliczne znaleziska przedstawiano na ilustracjach lub wskazywano ich analogie (zestawienie raportów z badań). pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski pl
dc.rights Wszelkie prawa zastrzeżone
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights Wszelkie prawa zastrzeżone
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights Wszelkie prawa zastrzeżone
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject army pl
dc.subject Chersonesos pl
dc.subject Crimea pl
dc.subject Roman army pl
dc.title The Roman Army in Tauric Chersonesos. City and Burial Areas pl
dc.title.alternative Armia rzymska w Chersonezie Taurydzkim. Miasto i cmentarzyska pl
dc.title.alternative Римское войско в Херсонесе Таврическим. Гопод и некрополь pl
dc.type artykuł pl
dc.contributor.organization Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski pl
dc.description.eperson Oskar Kubrak
dc.description.eperson Oskar Kubrak
dc.description.eperson Oskar Kubrak
dc.relation.lcategory archeologia pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record