Polska na tle Europy XVI-XVII wieku. Konferencja Muzeum Historii Polski, Warszawa, 23-24 października 2006

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.editor Brodacki, Jakub
dc.date.accessioned 2015-04-03T21:22:17Z
dc.date.available 2015-04-03T21:22:17Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.isbn 9788360642122
dc.identifier.isbn 9788360642115
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/952
dc.description Zasadniczym celem konferencji, co zostało zawarte w publikacji, była dyskusja specjalistów na temat sposobów rozumienia doświadczeń dziejowych z okresu XVI-XVII w. oraz ukazanie dróg interpretacji doświadczeń dawnej Rzeczypospolitej na tle Europy, z uwzględnieniem perspektywy badaczy polskich oraz uczonych pochodzących z krajów współtworzących niegdyś Rzeczpospolitą. pl
dc.description.abstract Konferencja „Polska na tle Europy XVI-XVII wieku” była pierwszym naukowym sympozjum organizowanym przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. W wyniku konferencji powstał niezwykle interesujący materiał naukowy prezentowany w postaci książki „Polska na tle Europy”. Jej zawartość jest zarówno przeglądem stanu aktualnych badań, jak i efektem długoletniej pracy naukowej wybitnych uczonych. Może ona prowokować do dyskusji, inspirować do dalszych badań naukowych oraz do wytyczania nowych wyzwań badawczych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Muzeum Historii Polski pl
dc.relation.ispartofseries Materiały Pokonferencyjne z. 1
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subject Polska - Europa pl
dc.subject 16 w. pl
dc.subject 17 w. pl
dc.subject 16th c. en
dc.subject 17th c. en
dc.subject Poland - Europe en
dc.title Polska na tle Europy XVI-XVII wieku. Konferencja Muzeum Historii Polski, Warszawa, 23-24 października 2006 pl
dc.title.alternative The 16th–17th century Poland against the European Background. Conference the Polish History Museum, October 23–24, 2006 pl
dc.type materiały konferencyjne pl
dc.contributor.organization Muzeum Historii Polski pl
dc.description.eperson Agnieszka Uziębło
dc.relation.lcategory historia pl
dc.identifier.alternativelocation http://ngoteka.pl/handle/item/281 pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record