Uniwersytet Opolski. Wydział Historyczno-Pedagogiczny: Recent submissions