Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie: Recent submissions