Historia 2.0 : materiały sympozjum "Panta Rhei" XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, 17 września 2014 w Szczecinie

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Osiński, Zbigniew
dc.contributor.author Wilkowski, Marcin
dc.contributor.author Radomski, Andrzej
dc.contributor.author Gmiterek, Grzegorz
dc.contributor.author Brynkus, Józef
dc.contributor.author Chłosta-Sikorska, Agnieszka
dc.contributor.author Purchała, Dominik
dc.contributor.author Starczewski, Michał
dc.contributor.editor Sobczak, Anna
dc.contributor.editor Cichocka, Marta
dc.contributor.editor Frąckowiak, Piotr
dc.date.accessioned 2015-01-14T20:30:25Z
dc.date.available 2015-01-14T20:30:25Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-83-936418-6-4
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/898
dc.description Niniejszy materiał jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0. Pełne postanowienia tej licencji są dostępne pod: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
dc.description
dc.description.abstract Termin „historia cyfrowa” pojawił się w drugiej połowie lat 90. XX wieku za sprawą Edwarda L. Ayersa z Virginia Center for Digital History, który dostrzegł zmiany zachodzące w dydaktyce oraz publikowaniu naukowym pod wpływem coraz powszechniejszego stosowania nowych technologii. Z czasem definicja zaczęła obejmować coraz szersze i dokładniejsze spektrum zagadnień. Tytuł niniejszej publikacji i sympozjum – Historia 2.0 – nawiązuje do „Internetu 2.0” cechującego się prosumpcją informacji przez jego zaangażowanych użytkowników [...] Każdemu, kto sięgnie po tę książkę i odda jej lekturze, ukaże się nowe oblicze dyscypliny historycznej we wszystkich jej aspektach: począwszy od warsztatu badawczego, poprzez krytykę źródeł, aż po prezentowanie wyników badań, czy formy publikacji naukowej i popularyzatorskiej. pl
dc.description.abstract Term “digital history” first appeared in the late 90’s of the twentieth century due to Edward L. Ayers from Virginia Center for Digital History, who noticed the changes in teaching and scientific publishing arising under the influence of an increasing use of new technologies. Over time, the definition has begun to include more and more as well as more accurate range of issues. The title of this publication and the symposium – History 2.0 – refers to the “Internet 2.0″ characterized by a prosumption of information by the involved users [...] Anyone who will reach and read this book, will see the new face of the historical discipline in all its aspects: from research tools, through criticism of sources, up to the findings presentation, or forms of a scientific and popularizing publication. en
dc.language.iso pl pl
dc.publisher E-naukowiec pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
dc.subject historia pl
dc.subject history en
dc.subject web_2.0 pl
dc.subject e-learning pl
dc.subject storytelling en
dc.subject repozytoria pl
dc.subject repositories en
dc.subject Powszechny Zjazd Historyków Polskich pl
dc.subject General Congress of Polish Historians en
dc.subject humanistyka cyfrowa pl
dc.subject digital humanities en
dc.title Historia 2.0 : materiały sympozjum "Panta Rhei" XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, 17 września 2014 w Szczecinie pl
dc.title.alternative History 2.0 : ‘Panta Rhei’ symposium proceedings of 19th General Congress of Polish Historians, September 17, 2014 in Szczecin en
dc.type materiały konferencyjne pl
dc.contributor.organization Instytut Kulturoznawstwa UMCS pl
dc.contributor.organization Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS pl
dc.contributor.organization Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW pl
dc.contributor.organization Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pl
dc.contributor.organization Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego pl
dc.contributor.organization ICM UW pl
dc.description.eperson Agnieszka Uziębło
dc.relation.lcategory historia pl
dc.identifier.alternativelocation http://e-naukowiec.eu/historia_20/ pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record