Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych: Recent submissions