Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wydział Humanistyczny: Recent submissions