Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Humanistyczny: Recent submissions