Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydział Filologiczno-Historyczny: Recent submissions