Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych: Recent submissions