Folwark i wieś : gospodarka dworska i społeczność chłopska Tenczynka w latach 1705-1845

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zamorski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2014-09-02T16:54:06Z
dc.date.available 2014-09-02T16:54:06Z
dc.date.issued 1987
dc.identifier.isbn 83-04-02636-8
dc.identifier.issn 0860-0732
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/746
dc.description Prace Komisji Historycznej - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, nr 48. pl
dc.description.abstract Praca niniejsza jest monograficznym studium wpływu ekonomicznie zróżnicowanej i zmiennej w czasie gospodarki dworskiej na przemiany w strukturze społecznej ludności chłopskiej — ludności uzależnionej od dworu ogólnymi warunkami schyłkowej fazy systemu feudalnego w Polsce. W interesującym nas przypadku w grę wchodzi wiek XVIII, w istocie jego druga połowa, i pierwsza połowa XIX stulecia. Za obiekt badań posłużyła wieś Tenczynek należąca do Hrabstwa Tenczyńskiego, znacznego obszarem i majątkiem podkrakowskiego dominium. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Zakład Narodowy im. Ossolińskich pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subject chłopi pl
dc.subject wieś pl
dc.subject Małopolska pl
dc.subject 18 w. pl
dc.subject 19 w. pl
dc.subject system feudalny pl
dc.subject gospodarstwo chłopskie pl
dc.subject gospodarstwo dworskie pl
dc.subject Tenczynek (wieś) pl
dc.subject Hrabstwo Tenczyńskie pl
dc.title Folwark i wieś : gospodarka dworska i społeczność chłopska Tenczynka w latach 1705-1845 pl
dc.type książka pl
dc.contributor.organization Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.eperson Agnieszka Uziębło
dc.relation.lcategory historia pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record