Show simple item record

dc.contributor.author Wąs, Cezary
dc.date.accessioned 2014-09-02T16:20:26Z
dc.date.available 2014-09-02T16:20:26Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.isbn 978-83-89262-45-5
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/740
dc.description.abstract Architekturę sakralną XX wieku cechowała niespotykana wcześniej różnorodność formuł artystycznych. Przyczyną takiego stanu rzeczy było pojawienie się na przełomie XIX i XX wieku nowych idei teologicznych i koncepcji artystycznych, które pozostawały w sprzeczności z bardziej tradycyjnymi ujęciami. Jednym z ważnych zjawisk ideowych, które naruszyły dotychczasowe podstawy budownictwa kościołów, było wystąpienie wśród teologów tezy o pozytywnym sensie zjawiska desakralizacji. Pogląd taki zrodził postulat odrzucenia rozróżniania sfer bytu na część sakralną i świecką, a w architekturze doprowadził do zaistnienia dwóch wykluczających się obyczajów: zachowywania niezwykłości charakteru jednych kościołów i odbierania wszelkiej nadzwyczajności innym. Podobnych sprzecznych koncepcji, które rozbijały właściwą poprzednim epokom jednolitość obiektów sakralnych, było więcej. Dotyczyły one między innymi stosunku do piękna i symbolu, przemian w liturgii oraz możliwości zastosowania architektonicznego modernizmu do tworzenia miejsc kultu. Część architektów podtrzymywała kanoniczne wartości dawnej architektury sakralnej, podczas gdy coraz większa grupa innych twórców próbowała stosować radykalnie nowe formy. Wraz z biegiem lat logika i konsekwencja w obu grupach twórców zaczęła słabnąć, a sprzeczność między „tradycjonalistami” i „modernistami” straciła swoją wyrazistość. Opisywana historia przemian w architekturze sakralnej przebiega zatem od wyostrzania sprzeczności między wartościami modernistycznymi i tradycyjnymi, przez stan czasowej dominacji modernizmu, okres postmodernistycznej kontrrewolucji, aż do aktualnej aprobaty dla wartości irracjonalnych, która przejawia się między innymi w subtelnie artykułowanym kulcie transcendencji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Muzeum Architektury, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.subject architektura sakralna pl
dc.subject church architecture pl
dc.title Antynomie współczesnej architektury sakralnej pl
dc.type książka pl
dc.contributor.organization Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego pl
dc.description.eperson Agnieszka Uziębło
dc.relation.lcategory historia sztuki pl
dc.identifier.alternativelocation http://otworzksiazke.pl/ksiazka/antynomie_wspolczesnej_architektury/ pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record