Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historyczny: Recent submissions