Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne: Recent submissions