Show simple item record

dc.contributor.author Morawski, Wojciech
dc.date.accessioned 2014-08-16T09:13:46Z
dc.date.available 2014-08-16T09:13:46Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.isbn 83-7079-947-7
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/721
dc.description.abstract Słownik ma układ mieszany, rzeczowo-alfabetyczny. Część I stanowi zarys historii ban­kowości polskiej, uzupełniony podstawową bibliografią i aneksami. W części II omówione są, w układzie rzeczowym, instytucje emisyjne, banki publiczne i państwowe, komunalne instytu­cje kredytowe, towarzystwa kredytowe, spółdzielczość kredytowa, domy bankowe i kantory wymiany, kasy kredytu bezprocentowego oraz lombardy. Część III zawiera opisy wszystkich polskich banków akcyjnych w układzie alfabetycznym. Część IV to zarys historii Związku Banków w Polsce, uzupełniony krótkimi biogramami kolejnych jego prezesów. Część V zawie­ra angielski przekład „zarysu” z części I, uzupełniony o podstawowe informacje dotyczące struktury opracowania. Praca zaopatrzona jest w indeks nazwisk i nazw instytucji kredytowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Muza SA. pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.subject bankowość polska pl
dc.subject słownik pl
dc.subject banks pl
dc.subject banking pl
dc.title Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku pl
dc.title.alternative An Outline of the History of Banking in Poland pl
dc.type książka pl
dc.contributor.organization Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pl
dc.description.eperson Agnieszka Uziębło
dc.relation.lcategory historia pl
dc.identifier.alternativelocation http://otworzksiazke.pl/ksiazka/slownik_historyczny_bankowosci_polskiej/ pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record