Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Historyczno-Socjologiczny: Recent submissions