Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych: Recent submissions