Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filologiczny: Recent submissions

  • Sosnowski, Roman; Tylus, Piotr (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012)
    Zamierzeniem autorów jest ukazanie sposobów badania starych ksiąg rękopiśmiennych, przedstawienie różnych przypadków, kiedy rękopis średniowieczny do nas przemawia, bo stare rękopisy mówią w sposób specyficzny, specjalnym ...