Show simple item record

dc.contributor.author Gilewski, Michał
dc.date.accessioned 2017-06-17T22:31:08Z
dc.date.available 2017-06-17T22:31:08Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Ad Rem, Nr 1-4/2015, Kwartalnik Akademicki pl
dc.identifier.issn 1899-0495
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/1049
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego „HUMANICA” pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.title Sztuka erotyczna kultury Moche pl
dc.type artykuł pl
dc.description.eperson Michał Gilewski
dc.relation.lcategory archeologia pl
dc.identifier.alternativelocation https://www.academia.edu/31858290/Sztuka_erotyczna_kultury_Moche_AD_REM_Nr_1-4_2015_ pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record