Między tradycyjnym a wirtualnym archiwum. Narodziny cyfrowej tożsamości archiwów w Niemczech

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sobczak, Anna
dc.date.accessioned 2017-01-03T20:56:44Z
dc.date.available 2017-01-03T20:56:44Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-83-927590-4-1
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/1046
dc.description.abstract Praca ukazuje jak archiwa zaczęły się zmieniać pod wpływem technologii informatycznych. Całość została podzielona na sześć rozdziałów. Pierwsze dwa stanowią teoretyczne i historyczne wprowadzenie do problematyki. W pierwszym rozdziale – Informatyzacja archiwów wyjaśniono zagadnienie informatyzacji, na którą składa się komputeryzacja i implementacja systemów zarządzania informacją archiwalną. Podobnie przygotowany został też drugi rozdział – Początki digitalizacji, choć ten, w porównaniu z pierwszym, wzbogacono o wątek dotyczący analizy prób koordynacji digitalizacji od najwyższego do najniższego poziomu. Zastosowane w pracy pojęcie „cyfryzacja” rozumiane jest szeroko, czyli jako proces złożony z wielu różnych etapów – od selekcji, przez skanowanie, aż po udostępnienie w Internecie. W kolejnym rozdziale – Opis archiwalny przedstawiono zestawienie standardów używanych przezarchiwa przy opisywaniu materiału archiwalnego. Omówienie rozpoczęto od ISAD(G), określającego szczegółowo kryteria opisu archiwalnego, oraz EAD, normalizującego elektroniczną wymianę danych. Pozostałe rozpatrywane standardy to: EAG51 i ISDIAH, EAC i ISAAR, a także METS oraz PREMIS. W rozdziale tym poruszono również kwestie oprogramowania wykorzystywanego przez niemieckie archiwa do opisywania archiwaliów, takiego jak: HADIS, scopeArchiv, BASYS, AUGIAS czy FAUST, a także elektronicznych inwentarzy i związanej z nimi retrokonwersji. W czwartym rozdziale – Digitalizacja zasobów archiwalnych omówiono z kolei proces szeroko pojmowanej digitalizacji, sprzętu, pracowni digitalizacyjnych, formatów zapisu skanów oraz przedstawiono model projektu digitalizacji opartej o „własne siły” (inhouse) digitalizacyjne archiwum albo o outsourcing. Piąty rozdział – Archiwa w Internecie poświęcono zagadnieniom związanym z rozwojem usług internetowych archiwów, a mianowicie stronom i portalom. Ostatni rozdział – Archiwa w przyszłości dotyczy rozwijającego się i nieuniknionego trendu powstawania elektronicznych archiwów gromadzących materiał archiwalny stworzony elektronicznie, na przykład: dokumenty elektroniczne, bazy danych czy strony internetowe, oraz zdigitalizowany. Rozdział ten, podobnie jak pierwsze dwa, zawiera teoretyczne wprowadzenie w problematykę i próbę oceny zaawansowania tworzenia tego typu archiwów. Na zakończenie rozprawy podsumowano rozwój cyfrowej tożsamości archiwów niemieckich przez okres ostatnich dziesięcioleci. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.subject archiwa cyfrowe pl
dc.subject digital archives pl
dc.subject records management pl
dc.subject zarządzanie dokumentacją pl
dc.subject digitalizacja pl
dc.subject digitization pl
dc.subject archiwizacja internetu pl
dc.subject internet archiving pl
dc.subject archiwa pl
dc.subject state archives pl
dc.subject national archives pl
dc.subject archives pl
dc.subject archiwa państwowe pl
dc.subject Niemcy pl
dc.subject Germany pl
dc.title Między tradycyjnym a wirtualnym archiwum. Narodziny cyfrowej tożsamości archiwów w Niemczech pl
dc.type książka pl
dc.description.eperson Anna Sobczak
dc.relation.lcategory historia pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record