Browsing Publikacje ECS by Title

Sort by: Order: Results:

 • Polanska, Dominika V.; Piotrowski, Grzegorz; Martínez, Miguel A. (Europejskie Centrum Solidarności, 2018)
  Niniejszy raport jest pierwszą próbą eksploracji w języku polskim mało zbadanego terytorium badawczego: skłotingu1 w Europie Środkowej i Rosji. Ten raport pierwotnie został opublikowany w języku angielskim w czasopiśmie ...
 • Kołtan, Jacek (European Solidarity Centre - Europejskie Centrum Solidarności, 2016)
  Solidarity has turned out to be a crucial concept for understanding political, moral, and human reality – indeed, crucial for understanding today’s world at large. Although I intend neither to summarize nor conclude the ...
 • Paczkowski, Andrzej; Warec, Anna; Perepeczko-Foley, Marta; Riley, Phillip; Baeva, Iskra; Meckel, Markus; Olschowsk, Burkhard; Tischler, Janos; Sustrova, Petruska (Europejskie Centrum Solidarności, 2009)
  Conference (3-4.06, Warsaw and Gdańsk), which was attended by former dissidents and representatives of the world of culture, science, politics from Germany, Russia, France, Czech Republic, Lithuania, Bulgaria, Hungary, ...
 • Boryczko, Marcin; Frysztacki, Krzysztof; Kotlarska-Michalska, Anna; Mendel, Maria (Europejskie Centrum Solidarności, 2016)
  Badacze zagadnienia ubóstwa, współpracując ze sobą w realizacji wspólnej koncepcji teoretycznej, zakorzenionej w idei społecznej re-solidaryzacji, przedstawiają interdyscyplinarnie sformułowaną, innowacyjną myśl ...
 • Paczkowski, Andrzej; Baeva, Iskra; Meckel, Markus (Europejskie Centrum Solidarności, 2009)
  W konferencji (3–4.06, Warszawa-Gdańsk) uczestniczyli dawni opozycjoniści oraz przedstawiciele świata kultury, nauki, polityki z Niemiec, Rosji, Francji, Czech, Litwy, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Ukrainy, którzy podzielili ...
 • Kmiecik, Violetta; Medowska, Patrycja; Wnuk-Lipiński, Edmund; Boni, Michał (Europejskie Centrum Solidarności, 2009)
  Referaty na konferencji wygłosili: Michał Boni , Jerzy Hausner , Janusz Lewandowski oraz Edmund Wnuk-Lipiński. Komentarze: Bogdan Olszewski, Małgorzata Rusewicz. Moderator Janusz Erenc. Uczestnicy konferencji dyskutowali ...
 • Heruday-Kiełczewska, Magdalena (Europejskie Centrum Solidarności, 2016)
  Książka opisuje funkcjonowanie Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Paryżu, którego zadaniem było informowanie światowej opinii publicznej o nierównej walce polskiego społeczeństwa z reżimem generała Wojciecha ...
 • Fedas, Anna; Dziekan, Kacper; Kerski, Basil; Europejskie Centrum Solidarności (Europejskie Centrum Solidarności, 2018)
  Podczas piątej edycji forum EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ odbyła się dyskusja na temat sytuacji politycznej na kontynencie, którą sprowokowały dwie istotne daty – 100 lat po rewolucji bolszewickiej i 60-lecie traktatów ...
 • Magala, Sławomir; [Starski], [Stanisław] (Europejskie Centrum Solidarności, 2012)
  Autor interpretuje źródła antykomunistycznego zrywu społeczeństwa z lat osiemdziesiątych jako przejaw walki klasowej. W umiejętny sposób opisuje proces budzenia się świadomości klasowej wśród robotników zaangażowanych w ...
 • Skórzyński, Jan (Europejskie Centrum Solidarności, 2009)
  "Zadra" to historia robotnika, który odegrał główną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Ukazuje go od lat szkolnych aż do roku 1989 – jako przywódcę narodowej walki o wolność, skutecznego polityka, ale i pełnego ...
 • Barczewski, Michał (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Zapis spotkania dedykowanego zbiorom fotograficznym i filmowym ze względu na ich powszechną obecność w zasobach zarówno bibliotek, jak też archiwów i muzeów oraz z powodu znaczącego miejsca, jakie zajmują w gromadzonych ...