Browsing Publikacje ECS by Title

Sort by: Order: Results:

 • Trzeciak, Andrzej (Europejskie Centrum Solidarności, 2018)
  Przedstawiamy obszerny zbiór tekstów poświęconych dziejom miejsca, w którym narodziła się Solidarność. Książka prezentuje polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturowe i architektoniczne losy Stoczni Gdańskiej. Czytelnik ...
 • Kerski, Basil; Kołtan, Jacek; Ruchlewski, Przemysław (Europejskie Centrum Solidarności, 2014)
  – Mam nadzieję, że lektura zebranych w raporcie esejów pozwoli lepiej zrozumieć dynamikę tych przeobrażeń i możliwe kierunki rozwoju kultury demokratycznej Europy Środkowo-Wschodniej – pisze we wstępie publikacji Basil ...
 • Grzelak, Grzegorz; Rybicki, Mirosław (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Jest to zapis spotkania, konferencji, uroczystości i in. wydarzeń, jakie miały miejscu w Gdańsku w 2009 roku z okazji trzydziestej rocznicy utworzenia Ruchu Młodej Polski, jednej z organizacji opozycji demokratycznej, która ...
 • Skórzyński, Jan (Europejskie Centrum Solidarności, 2014)
  31 sierpnia 1980 roku, gdy polscy robotnicy i wspomagający ich intelektualiści wywalczyli prawo do niezależnych związków zawodowych, zaczął się zmierz systemu komunistycznego. Uczestnicy ruchu Solidarność odrzucili ideologię ...
 • Skórzyński, Jan (Europejskie Centrum Solidarności, 2014)
  31 sierpnia 1980 roku, gdy polscy robotnicy i wspomagający ich intelektualiści wywalczyli prawo do niezależnych związków zawodowych, zaczął się zmierz systemu komunistycznego. Uczestnicy ruchu Solidarność odrzucili ideologię ...
 • Kerski, Basil; Ruchlewski, Przemysław (Europejskie Centrum Solidarności, 2016)
  Zbiór wystąpień historyków, politologów, polityków, dziennikarzy oraz protagonistów europejskich ruchów dysydenckich. Książka stanowi zapis debaty o historii opozycji demokratycznej oraz jej wpływie na zmiany, które zaszły ...
 • Krzenczessa-Ropiak, Monika; Kerski, Basil; Bacławska-Kornacka, Agnieszka; Lejczak-Pastuszka, Karolina; Polak, Wojciech (Europejskie Centrum Solidarności, 2018)
  Katalog wystawy przygotowanej przez Europejskie Centrum Solidarności z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ekspozycja "Nić. Sploty wolności" prezentowana była w Gdańsku, w Europejskim Centrum ...
 • Olaszek, Jan (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Praca wyłoniona w wyniku konkursu ECS/OBH na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki związanej z historią Solidarności i opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1970–1990. Książka zarysowuje obraz podziemnej ...
 • Wąsowicz, Jarosław (Europejskie Centrum Solidarności, 2012)
  Autor podjął się opracowania jednego z ważniejszych tematów dziejów politycznych Gdańska lat osiemdziesiątych. Dla ruchu politycznego, który narodził się w tym mieście w sierpniu 1980 roku, ogromne wsparcie udzielone przez ...
 • Polak, Wojciech; Galij-Skarbińska, Sylwia; Kmiecik, Violetta; Białkowski, Michał; [et al.] (Tatastudio, 2011)
  Zebrane w niniejszym tomie artykuły dotyczą rozmaitych aspektów działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w latach 1980-1989. W publikacji ukazane zostały m.in. geneza oraz funkcjonowanie związku, ...
 • Jurczyszyn, Łukasz; Kołtan, Jacek; Kuczyński, Paweł; Rakusa-Suszczek, Mikołaj (Europejskie Centrum Solidarności, 2014)
  To pierwsza naukowa analiza największego i najciekawszego ruchu społecznego protestu młodego pokolenia w Polsce ostatnich dwóch dekad. Ruch protestu STOP ACTA nie tylko zmobilizował do manifestowania blisko sto tysięcy ...
 • Michalewska-Pawlak, Małgorzata (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Autorka udziela odpowiedzi na pytania w jaki sposób opozycja rozumiała główne idee charakteryzujące obywatelskość, jaka była treść i ewolucja obywatelskich postulatów i oczekiwań wobec komunistycznych władz, jaki zakres, ...
 • Polak, Wojciech; Kufel, Jakub; Ruchlewski, Przemysław (Europejskie Centrum Solidarności, 2012)
  Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981 to zbiór studiów poświęconych różnorodnym aspektom działań wymierzonych w system polityczny PRL w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i początkowym okresie historii NSZZ ...
 • Polak, Wojciech; Kufel, Jakub; Ruchlewski, Przemysław; Europejskie Centrum Solidarności (Europejskie Centrum Solidarności, 2019)
  16 października 1978 roku na placu św. Piotra zabrzmiały słowa: "Habemus papam!" Papieżem został Polak – kardynał Karol Wojtyła. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w 1979 roku miała szczególne znaczenie. ...
 • Polanska, Dominika V.; Piotrowski, Grzegorz; Martínez, Miguel A. (Europejskie Centrum Solidarności, 2018)
  Niniejszy raport jest pierwszą próbą eksploracji w języku polskim mało zbadanego terytorium badawczego: skłotingu1 w Europie Środkowej i Rosji. Ten raport pierwotnie został opublikowany w języku angielskim w czasopiśmie ...
 • Kołtan, Jacek (European Solidarity Centre - Europejskie Centrum Solidarności, 2016)
  Solidarity has turned out to be a crucial concept for understanding political, moral, and human reality – indeed, crucial for understanding today’s world at large. Although I intend neither to summarize nor conclude the ...
 • Paczkowski, Andrzej; Warec, Anna; Perepeczko-Foley, Marta; Riley, Phillip; Baeva, Iskra; Meckel, Markus; Olschowsk, Burkhard; Tischler, Janos; Sustrova, Petruska (Europejskie Centrum Solidarności, 2009)
  Conference (3-4.06, Warsaw and Gdańsk), which was attended by former dissidents and representatives of the world of culture, science, politics from Germany, Russia, France, Czech Republic, Lithuania, Bulgaria, Hungary, ...
 • Boryczko, Marcin; Frysztacki, Krzysztof; Kotlarska-Michalska, Anna; Mendel, Maria (Europejskie Centrum Solidarności, 2016)
  Badacze zagadnienia ubóstwa, współpracując ze sobą w realizacji wspólnej koncepcji teoretycznej, zakorzenionej w idei społecznej re-solidaryzacji, przedstawiają interdyscyplinarnie sformułowaną, innowacyjną myśl ...
 • Paczkowski, Andrzej; Baeva, Iskra; Meckel, Markus (Europejskie Centrum Solidarności, 2009)
  W konferencji (3–4.06, Warszawa-Gdańsk) uczestniczyli dawni opozycjoniści oraz przedstawiciele świata kultury, nauki, polityki z Niemiec, Rosji, Francji, Czech, Litwy, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Ukrainy, którzy podzielili ...
 • Kmiecik, Violetta; Medowska, Patrycja; Wnuk-Lipiński, Edmund; Boni, Michał (Europejskie Centrum Solidarności, 2009)
  Referaty na konferencji wygłosili: Michał Boni , Jerzy Hausner , Janusz Lewandowski oraz Edmund Wnuk-Lipiński. Komentarze: Bogdan Olszewski, Małgorzata Rusewicz. Moderator Janusz Erenc. Uczestnicy konferencji dyskutowali ...