Europejskie Centrum Solidarności: Recent submissions

 • Machcewicz, Anna (Europejskie Centrum Solidarności, 2015)
  Wielowątkowa opowieść zaczyna się w chwili, gdy po krwawym stłumieniu strajku w Grudniu 1970 roku władze obiecały Polakom lepsze życie. To opowieść o buncie, który zmienił Polskę. Po raz pierwszy czytelnik dostaje pełną ...
 • Michalewska-Pawlak, Małgorzata (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Autorka udziela odpowiedzi na pytania w jaki sposób opozycja rozumiała główne idee charakteryzujące obywatelskość, jaka była treść i ewolucja obywatelskich postulatów i oczekiwań wobec komunistycznych władz, jaki zakres, ...
 • Polak, Wojciech; Kufel, Jakub; Ruchlewski, Przemysław (Europejskie Centrum Solidarności, 2012)
  Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981 to zbiór studiów poświęconych różnorodnym aspektom działań wymierzonych w system polityczny PRL w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i początkowym okresie historii NSZZ ...
 • Wąsowicz, Jarosław (Europejskie Centrum Solidarności, 2012)
  Autor podjął się opracowania jednego z ważniejszych tematów dziejów politycznych Gdańska lat osiemdziesiątych. Dla ruchu politycznego, który narodził się w tym mieście w sierpniu 1980 roku, ogromne wsparcie udzielone przez ...
 • Olaszek, Jan (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Praca wyłoniona w wyniku konkursu ECS/OBH na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki związanej z historią Solidarności i opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1970–1990. Książka zarysowuje obraz podziemnej ...
 • Barczewski, Michał (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Zapis spotkania dedykowanego zbiorom fotograficznym i filmowym ze względu na ich powszechną obecność w zasobach zarówno bibliotek, jak też archiwów i muzeów oraz z powodu znaczącego miejsca, jakie zajmują w gromadzonych ...
 • Kmiecik, Violetta; Medowska, Patrycja; Wnuk-Lipiński, Edmund; Boni, Michał (Europejskie Centrum Solidarności, 2009)
  Referaty na konferencji wygłosili: Michał Boni , Jerzy Hausner , Janusz Lewandowski oraz Edmund Wnuk-Lipiński. Komentarze: Bogdan Olszewski, Małgorzata Rusewicz. Moderator Janusz Erenc. Uczestnicy konferencji dyskutowali ...
 • Paczkowski, Andrzej; Baeva, Iskra; Meckel, Markus (Europejskie Centrum Solidarności, 2009)
  W konferencji (3–4.06, Warszawa-Gdańsk) uczestniczyli dawni opozycjoniści oraz przedstawiciele świata kultury, nauki, polityki z Niemiec, Rosji, Francji, Czech, Litwy, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Ukrainy, którzy podzielili ...
 • Polak, Wojciech; Kołtan, Jacek; Kufel, Jakub (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Zagadnienia związane ze skomplikowaną działalnością Solidarności w latach 1980-1981 budzą duże zainteresowanie wśród badaczy. Trwają dyskusje na temat wielu aspektów ówczesnych przemian.
 • Kerski, Basil; Kołtan, Jacek; Ruchlewski, Przemysław (Europejskie Centrum Solidarności, 2014)
  – Mam nadzieję, że lektura zebranych w raporcie esejów pozwoli lepiej zrozumieć dynamikę tych przeobrażeń i możliwe kierunki rozwoju kultury demokratycznej Europy Środkowo-Wschodniej – pisze we wstępie publikacji Basil ...
 • Jurczyszyn, Łukasz; Kołtan, Jacek; Kuczyński, Paweł; Rakusa-Suszczek, Mikołaj (Europejskie Centrum Solidarności, 2014)
  To pierwsza naukowa analiza największego i najciekawszego ruchu społecznego protestu młodego pokolenia w Polsce ostatnich dwóch dekad. Ruch protestu STOP ACTA nie tylko zmobilizował do manifestowania blisko sto tysięcy ...
 • Grzelak, Grzegorz; Rybicki, Mirosław (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Jest to zapis spotkania, konferencji, uroczystości i in. wydarzeń, jakie miały miejscu w Gdańsku w 2009 roku z okazji trzydziestej rocznicy utworzenia Ruchu Młodej Polski, jednej z organizacji opozycji demokratycznej, która ...