Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 68514
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 66324
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 5443
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 4911
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 4574
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 3866
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 3864
Religijność starożytnych Greków 3853
Kronika kryzysów gospodarczych 3796
Co mówią stare rękopisy 3759