Statistics

Total Visits

Views
Kobiety antyku : talenty, ambicje, namiętności 122849
Michael S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 351 [recenzja] 121222
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości 6734
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie 5788
Monarchia w średniowieczu : władza nad ludźmi, władza nad terytorium : studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 5682
Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku 4727
Religijność starożytnych Greków 4703
Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej 4697
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody 4600
Kronika kryzysów gospodarczych 4584