Show simple item record

dc.contributor.author Rachuba, Andrzej
dc.contributor.author Łatyszonek, Oleg
dc.contributor.author Nagielski, Mirosław
dc.contributor.author Kąkolewski, Igor
dc.contributor.author Żbikowski, Andrzej
dc.contributor.author Stopka, Krzysztof
dc.contributor.author Tyszkiewicz, Jan
dc.contributor.author Sulimowicz, Anna
dc.contributor.author Mróz, Lech
dc.contributor.author Tygielski, Wojciech
dc.contributor.author Wijaczka, Jacek
dc.contributor.author Kizik, Edmund
dc.contributor.editor Kopczyński, Michał
dc.contributor.editor Tygielski, Wojciech
dc.date.accessioned 2014-12-30T18:07:50Z
dc.date.available 2014-12-30T18:07:50Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.isbn 978-83-11-11724-2
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/879
dc.description Zbiór tekstów opisujących grupy etniczne i religijne zamieszkujące Rzeczpospolitą Obojga Narodów, czyli Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, Niemców, Żydów, Ormian, Tatarów, Karaimów, Cygan-Romów, Włochów, Szkotów i holenderskich Menonitów. pl
dc.description.tableofcontents Michał Kopczyński - WSTĘP; Andrzej Rachuba - LITWINI; Oleg Łatyszonek - BIAŁORUSINI; Mirosław Nagielski - UKRAIŃCY; Igor Kąkolewski - NIEMCY; Andrzej Żbikowski - ŻYDZI; Krzysztof Stopka - ORMIANIE; Jan Tyszkiewicz TATARZY; Anna Klimowicz - KARAIMI; Lech Mróz - CYGANIE-ROMOWIE; Wojciech Tygielski - WŁOSI; Jacek Wijaczka - SZKOCI; Edmund Kizik - MENNONICI; Wojciech Tygielski - A GDZIE POLACY? BIOGRAMY AUTORÓW. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Muzeum Historii Polski ; Bellona pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subject Rzeczpospolita Obojga Narodów pl
dc.subject stosunki międzyetniczne pl
dc.subject mniejszości narodowe pl
dc.subject historia nowożytna pl
dc.subject modern history en
dc.subject Polish–Lithuanian Commonwealth en
dc.subject ethnic relations en
dc.title Pod wspólnym niebem : narody dawnej Rzeczypospolitej pl
dc.type książka pl
dc.description.eperson Agnieszka Uziębło
dc.relation.lcategory historia pl
dc.identifier.alternativelocation http://bon.edu.pl/katalog/lektura/pod-wspolnym-niebem-narody-dawnej-rzeczypospolitej/ pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record