Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944-1989 : uwarunkowania organizacyjne oraz ideologiczno-polityczne

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Osiński, Zbigniew
dc.date.accessioned 2014-08-16T10:11:42Z
dc.date.available 2014-08-16T10:11:42Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.isbn 978-83-89706-66-9
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/729
dc.description.abstract Celem pracy jest ukazanie warunków organizacyjnych i ideologiczno-politycznych, w jakich nauczano historii w szkołach podstawowych w okresie funkcjonowania ustroju socjalistycznego w Polsce. Zamiarem autora było także wskazanie pośrednich i bezpośrednich przyczyn oraz skutków funkcjonowania badanego modelu edukacji historycznej. Zakres chronologiczny rozprawy pokrywa się z wydarzeniami zapoczątkowanymi narzuceniem nowego ustroju społeczno-politycznego w Polsce w lipcu 1944 r., a zakończonymi jego upadkiem w 1989 r. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo UMCS pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.subject edukacja historyczna pl
dc.subject szkoły podstawowe pl
dc.subject nauczanie historii pl
dc.subject indoktrynacja pl
dc.subject oświata pl
dc.subject historical education pl
dc.title Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944-1989 : uwarunkowania organizacyjne oraz ideologiczno-polityczne pl
dc.type książka pl
dc.contributor.organization Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS pl
dc.description.eperson Agnieszka Uziębło
dc.relation.lcategory bibliologia pl
dc.identifier.alternativelocation http://otworzksiazke.pl/ksiazka/nauczanie_historii_w_szkolach_podstawowych_w_polsce_w_latach_1944-1989/ pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record