Reformaci w Węgrowie. Architektura kościoła i miejsce fundacji węgrowskiej na tle działalności fundacyjnej Krasińskich

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author GÓRCZYK, Wojciech Jerzy
dc.date.accessioned 2019-07-11T21:22:58Z
dc.date.available 2019-07-11T21:22:58Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Drohiczyński Przeglad Naukowy 10/2018, s. 307-326. pl
dc.identifier.issn 2080-587X 
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/1130
dc.description.abstract Kościół reformatów w Węgrowie został ufundowany przez Jana Dobrogosta Krasińskiego, wojewodę płockiego. Architektem kościoła był Tylman z Gameren zaś pracami kierował Carlo Ceroni. Fundując zarówno fundator jak i architekt musieli podporządkować się przepisom budowlanym reformatów a w czasie budowy kościoła nad przestrzeganiem przepisów zakonnych czuwał zakonnik, który pełnił funkcję prefekta fabryki. Jak wszystkie murowane kościoły reformatów z XVII i XVIII w. został wzniesiony w systemie ścienno-filarowym. Jest jednym z czterech kościołów reformatów prowincji wielkopolskiej w zbudowanych w odmianie kaplicowej tego systemu, podobnie jak wcześniej kościół reformatów w Warszawie pl
dc.description.abstract The Church of Reformed Franciscans in Węgrów was founded by Jan Dobrogost Krasiński, voivode of Płock. It was designed by the Dutch architect Tielman van Gameren while Carlo Ceroni was in charge of the construction works. Both the founder and the architect had to comply with the building regulations imposed by the Reformed Franciscans, which was overseen by a Franciscan brother who held the position of construction manager (praefectus fabricae). As all the brick churches of Reformed Franciscans built in the 17th and 18th c., the church in Węgrów was of the wallpillar type. It is one of the four Reformed Franciscan churches in the Wielkopolska province representing the chapel variation of the system, like the one built earlier in Warsaw. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subject Franciscan sacred pl
dc.subject Polish Baroque pl
dc.subject Baroque architecture pl
dc.subject Węgrów pl
dc.subject Reformed Franciscans pl
dc.subject Reformaci pl
dc.subject franciszkańska sztuka sakralna pl
dc.subject polski barok pl
dc.subject architektura barokowa pl
dc.subject Węgrów pl
dc.subject franciszkanie reformaci pl
dc.title Reformaci w Węgrowie. Architektura kościoła i miejsce fundacji węgrowskiej na tle działalności fundacyjnej Krasińskich pl
dc.type artykuł pl
dc.contributor.organization Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pl
dc.description.eperson Wojciech Jerzy Górczyk
dc.relation.lcategory historia pl
dc.identifier.alternativelocation http://www.drohiczyntn.pl/images/DPN102018/307-326%20G%C3%B3rczyk.pdf pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record