O Polskę wolną! O Polskę solidarną! NSZZ Solidarność w latach 1980-1989

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.editor Polak, Wojciech
dc.contributor.editor Galij-Skarbińska, Sylwia
dc.contributor.editor Kmiecik, Violetta
dc.contributor.editor Białkowski, Michał
dc.contributor.editor [et al.]
dc.date.accessioned 2017-12-27T00:55:17Z
dc.date.available 2017-12-27T00:55:17Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.isbn 978-83-933786-0-9
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/1071
dc.description.abstract Zebrane w niniejszym tomie artykuły dotyczą rozmaitych aspektów działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w latach 1980-1989. W publikacji ukazane zostały m.in. geneza oraz funkcjonowanie związku, stosunek Kościoła katolickiego do Solidarności oraz jej działalność w podziemiu. Wiele miejsca poświęcono interesującemu zagadnieniu koncepcji i postaw obecnych w środowisku działaczy Solidarności. Osobny rozdział poświęcono represjom wobec działaczy i środowiska skupionego wokół ruchu społecznego Solidarność oraz zagranicznym reperkusjom polskich wydarzeń lat 80. Autorzy poszczególnych artykułów w sposób szczególny dedykują swoje rozważania młodym czytelnikom, dla których opisywane czasy są już dość odległe, jednak ich dobre poznanie może być kluczem do zrozumienia obecnej rzeczywistości w naszym kraju. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Tatastudio pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subject Opór wobec władzy pl
dc.subject Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" pl
dc.subject Kościół katolicki wobec NSZZ Solidarność pl
dc.subject Działalność antykomunistyczna pl
dc.title O Polskę wolną! O Polskę solidarną! NSZZ Solidarność w latach 1980-1989 pl
dc.type książka pl
dc.description.eperson Magdalena Jedlicka
dc.relation.lcategory historia pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record