Show simple item record

dc.contributor.author Górczyk, Wojciech Jerzy
dc.date.accessioned 2017-11-17T09:12:36Z
dc.date.available 2017-11-17T09:12:36Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Notatki Płockie, 58/2 (2014) pl
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/1054
dc.description.abstract Każde średniowieczne miasto szczyciło się swoim herbem , wiele z tych miast próbow ało i nadal stara się wyjaśnić powstanie swojego herbu za pom ocą legend. C iechanów , leżący na północnym Mazowszu, za swój herb obrał postać świętego Piotra. Jednak ustalenie genezy herbu Ciechanowa sprawia pewne trudności. Brak jest zarówno dokum entów jak i pieczęci Ciechanowa z okresu wczesnego średniowiecza. pl
dc.description.abstract Ciechanów is one of the medieval towns of northern Mazovia. The town displays on its coat of arms the figure of St. Peter. However establishing the exact history of the town and genesis of the coat of arms of Ciechanów is not without some difficulties. There is furthermore a lack in addition of both documents and the seal of Ciechanów from the early Middle Ages. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Płockie Towarzystwo Naukowe pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.subject Herb Ciechanowa pl
dc.subject Ciechanów pl
dc.subject Św. Piotr pl
dc.subject Fara ciechanowska pl
dc.title Herb Ciechanowa pl
dc.type artykuł pl
dc.contributor.organization Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pl
dc.description.eperson Wojciech Jerzy Górczyk
dc.relation.lcategory historia pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record