Show simple item record

dc.contributor.author Górczyk, Wojciech Jerzy
dc.date.accessioned 2017-11-17T09:07:13Z
dc.date.available 2017-11-17T09:07:13Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Kultura i Historia, nr 18 (2010) pl
dc.identifier.issn 1642-9826
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/1053
dc.description.abstract Legenda o Graalu od wieków inspirowała poetów i wszelkiego rodzaju twórców. Celem artykułu jest ukazanie ewolucji samego pojęcia „Graal” oraz przedstawienie zależności pomiędzy demitologizacją a współczesną remitologizacją jego średniowiecznej legendy. Niniejszy tekst stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego nowy mit o „Graalu” jest ciągle obecny w kulturze masowej? pl
dc.description.abstract Since ages the legend about the Graal had been inspiration for poets and artists of all kinds. The purpose of the article is to show evolution of the term “Graal” and dependence between demythology and present remythology of this medieval legend. It is also an attempt to answer a question: why the myth about the “Graal” is still present in mass culture en
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.subject Graal pl
dc.subject Mit pl
dc.subject Król Artur pl
dc.title Demitologizacja i remitologizacja Graala w kulturze masowej XX w. pl
dc.type artykuł pl
dc.contributor.organization Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pl
dc.description.eperson Wojciech J. Górczyk
dc.relation.lcategory historia pl
dc.identifier.alternativelocation http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1865 pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record