Show simple item record

dc.contributor.editor Kmiecik, Violetta
dc.contributor.editor Medowska, Patrycja
dc.contributor.editor Wnuk-Lipiński, Edmund
dc.contributor.editor Boni, Michał
dc.date.accessioned 2016-06-16T00:16:10Z
dc.date.available 2016-06-16T00:16:10Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.isbn 978-83-927651-1-0
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/1028
dc.description Materiały z konferencji zorganizowanej 29 października 2008 r. w Gdańsku przez Europejskie Centrum Solidarności. pl
dc.description.abstract Referaty na konferencji wygłosili: Michał Boni , Jerzy Hausner , Janusz Lewandowski oraz Edmund Wnuk-Lipiński. Komentarze: Bogdan Olszewski, Małgorzata Rusewicz. Moderator Janusz Erenc. Uczestnicy konferencji dyskutowali nad zaproponowaną przez Michała Boniego koncepcją polityki solidarności pokoleń zakładającej kooperację między czterema grupami społecznymi: najmłodszą generacją Polaków, rozpoczynającą właśnie edukację, pokoleniem 20-30-stolatków, czyli grupą właśnie zakładającą rodziny i zaczynającą karierę zawodową, generacją 50-ciolatków - zmagającą się z utrzymaniem na rynku pracy oraz pokoleniem najstarszych Polaków - mających już za sobą aktywność zawodową, zmagających się z problemem dostępu do usług opiekuńczych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Europejskie Centrum Solidarności pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subject solidarność - aspekt społeczny pl
dc.subject pokolenia pl
dc.subject społeczeństwo polskie po 1989 pl
dc.subject generacje społeczne pl
dc.subject biblioteki cyfrowe pl
dc.title Solidarność pokoleń pl
dc.type książka pl
dc.description.eperson Magdalena Jedlicka
dc.relation.lcategory historia pl
dc.identifier.alternativelocation http://www.ecs.gda.pl/library/File/nauka/e-booki/SP.pdf pl
dc.identifier.alternativelocation http://www.ecs.gda.pl/library/File/NAUKA/do_pobrania/SP_epub.epub pl
dc.identifier.alternativelocation http://www.ecs.gda.pl/library/File/NAUKA/do_pobrania/SP.mobi pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record