Browsing Publikacje ECS by Title

Sort by: Order: Results:

 • Korolczuk, Elżbieta; Kowalska, Beata; Snochowska-Gonzalez, Claudia; Ramme, Jennifer (Europejskie Centrum Solidarności, 2019)
  Niniejszy zbiór poświęcony jest przede wszystkim analizie przyczyn i charakteru kobiecego buntu przeciwko zaostrzeniu prawa do aborcji, a także próbom oceny potencjalnych skutków tego zrywu dla ruchu kobiecego, dla polityki ...
 • Machcewicz, Anna (Europejskie Centrum Solidarności, 2015)
  Wielowątkowa opowieść zaczyna się w chwili, gdy po krwawym stłumieniu strajku w Grudniu 1970 roku władze obiecały Polakom lepsze życie. To opowieść o buncie, który zmienił Polskę. Po raz pierwszy czytelnik dostaje pełną ...
 • Polak, Wojciech; Kołtan, Jacek; Kufel, Jakub (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Zagadnienia związane ze skomplikowaną działalnością Solidarności w latach 1980-1981 budzą duże zainteresowanie wśród badaczy. Trwają dyskusje na temat wielu aspektów ówczesnych przemian.
 • Polak, Wojciech; Knoch, Konrad; Kufel, Jakub; Ruchlewski, Przemysław (Europejskie Centrum Solidarności, 2017)
  Na temat protestów rozgrywających się poza Radomiem, Ursusem i Płockiem możemy znaleźć zdawkowe informacje, a przecież Czerwiec 1976 roku to nie tylko te trzy miasta. Książka jest owocem projektu naukowego dotyczącego ...
 • Dziekan, Kacper; Kerski, Basil; Fedas, Anna (Europejskie Centrum Solidarności, 2016)
  Książka poruszająca problematykę związaną z wyzwaniami stojącymi przed Unią Europejską oraz Europejczykami. Zachęcając do refleksji nad Europą, autorzy podają pod dyskusję tak ważne tematy, jak migracja z Południa czy ...
 • Dziekan, Kacper; Kerski, Basil; Fedas, Anna (Europejskie Centrum Solidarności, 2017)
  Publikacja jest pokłosiem IV Międzynarodowego Forum Europejskiego "Europa z widokiem na na przyszłość", które odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności w dniach 19-26 maja 2016 r. Kierunki debaty wyznaczyły warszawski ...
 • Kerski, Basil (Europejskie Centrum Solidarności, 2017)
  Wydawnictwo jubileuszowe, wydane w dziesiątą rocznicę powołania do życia instytucji Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Zawiera bogaty zbiór ilustracji oraz artykuły napisane przez pracowników Europejskiego Centrum ...
 • Krzenczessa-Ropiak, Monika; Klimczak, Jerzy; Konkel, Ewa; Kwiatkowska, Iwona; Lejczak-Pastuszka, Karolina (Europejskie Centrum Solidarności, 2017)
  Powodem do wdzięczności i jednocześnie zobowiązaniem jest dla nas każdy dar. I wszystkie owocują, bo archiwum ECS na co dzień pozostaje otwarte dla pracujących naukowo nauczycieli akademickich i studentów, dla dzieci i ...
 • Trzeciak, Andrzej (Europejskie Centrum Solidarności, 2018)
  Przedstawiamy obszerny zbiór tekstów poświęconych dziejom miejsca, w którym narodziła się Solidarność. Książka prezentuje polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturowe i architektoniczne losy Stoczni Gdańskiej. Czytelnik ...
 • Kerski, Basil; Kołtan, Jacek; Ruchlewski, Przemysław (Europejskie Centrum Solidarności, 2014)
  – Mam nadzieję, że lektura zebranych w raporcie esejów pozwoli lepiej zrozumieć dynamikę tych przeobrażeń i możliwe kierunki rozwoju kultury demokratycznej Europy Środkowo-Wschodniej – pisze we wstępie publikacji Basil ...
 • Grzelak, Grzegorz; Rybicki, Mirosław (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Jest to zapis spotkania, konferencji, uroczystości i in. wydarzeń, jakie miały miejscu w Gdańsku w 2009 roku z okazji trzydziestej rocznicy utworzenia Ruchu Młodej Polski, jednej z organizacji opozycji demokratycznej, która ...
 • Skórzyński, Jan (Europejskie Centrum Solidarności, 2014)
  31 sierpnia 1980 roku, gdy polscy robotnicy i wspomagający ich intelektualiści wywalczyli prawo do niezależnych związków zawodowych, zaczął się zmierz systemu komunistycznego. Uczestnicy ruchu Solidarność odrzucili ideologię ...
 • Skórzyński, Jan (Europejskie Centrum Solidarności, 2014)
  31 sierpnia 1980 roku, gdy polscy robotnicy i wspomagający ich intelektualiści wywalczyli prawo do niezależnych związków zawodowych, zaczął się zmierz systemu komunistycznego. Uczestnicy ruchu Solidarność odrzucili ideologię ...
 • Kerski, Basil; Ruchlewski, Przemysław (Europejskie Centrum Solidarności, 2016)
  Zbiór wystąpień historyków, politologów, polityków, dziennikarzy oraz protagonistów europejskich ruchów dysydenckich. Książka stanowi zapis debaty o historii opozycji demokratycznej oraz jej wpływie na zmiany, które zaszły ...
 • Krzenczessa-Ropiak, Monika; Kerski, Basil; Bacławska-Kornacka, Agnieszka; Lejczak-Pastuszka, Karolina; Polak, Wojciech (Europejskie Centrum Solidarności, 2018)
  Katalog wystawy przygotowanej przez Europejskie Centrum Solidarności z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ekspozycja "Nić. Sploty wolności" prezentowana była w Gdańsku, w Europejskim Centrum ...
 • Olaszek, Jan (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Praca wyłoniona w wyniku konkursu ECS/OBH na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki związanej z historią Solidarności i opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1970–1990. Książka zarysowuje obraz podziemnej ...
 • Wąsowicz, Jarosław (Europejskie Centrum Solidarności, 2012)
  Autor podjął się opracowania jednego z ważniejszych tematów dziejów politycznych Gdańska lat osiemdziesiątych. Dla ruchu politycznego, który narodził się w tym mieście w sierpniu 1980 roku, ogromne wsparcie udzielone przez ...
 • Polak, Wojciech; Galij-Skarbińska, Sylwia; Kmiecik, Violetta; Białkowski, Michał; [et al.] (Tatastudio, 2011)
  Zebrane w niniejszym tomie artykuły dotyczą rozmaitych aspektów działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w latach 1980-1989. W publikacji ukazane zostały m.in. geneza oraz funkcjonowanie związku, ...
 • Jurczyszyn, Łukasz; Kołtan, Jacek; Kuczyński, Paweł; Rakusa-Suszczek, Mikołaj (Europejskie Centrum Solidarności, 2014)
  To pierwsza naukowa analiza największego i najciekawszego ruchu społecznego protestu młodego pokolenia w Polsce ostatnich dwóch dekad. Ruch protestu STOP ACTA nie tylko zmobilizował do manifestowania blisko sto tysięcy ...
 • Michalewska-Pawlak, Małgorzata (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Autorka udziela odpowiedzi na pytania w jaki sposób opozycja rozumiała główne idee charakteryzujące obywatelskość, jaka była treść i ewolucja obywatelskich postulatów i oczekiwań wobec komunistycznych władz, jaki zakres, ...