Browsing Publikacje ECS by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Kmiecik, Violetta; Medowska, Patrycja; Wnuk-Lipiński, Edmund; Boni, Michał (Europejskie Centrum Solidarności, 2009)
  Referaty na konferencji wygłosili: Michał Boni , Jerzy Hausner , Janusz Lewandowski oraz Edmund Wnuk-Lipiński. Komentarze: Bogdan Olszewski, Małgorzata Rusewicz. Moderator Janusz Erenc. Uczestnicy konferencji dyskutowali ...
 • Paczkowski, Andrzej; Baeva, Iskra; Meckel, Markus (Europejskie Centrum Solidarności, 2009)
  W konferencji (3–4.06, Warszawa-Gdańsk) uczestniczyli dawni opozycjoniści oraz przedstawiciele świata kultury, nauki, polityki z Niemiec, Rosji, Francji, Czech, Litwy, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Ukrainy, którzy podzielili ...
 • Skórzyński, Jan (Europejskie Centrum Solidarności, 2009)
  "Zadra" to historia robotnika, który odegrał główną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Ukazuje go od lat szkolnych aż do roku 1989 – jako przywódcę narodowej walki o wolność, skutecznego polityka, ale i pełnego ...
 • Paczkowski, Andrzej; Warec, Anna; Perepeczko-Foley, Marta; Riley, Phillip; Baeva, Iskra; Meckel, Markus; Olschowsk, Burkhard; Tischler, Janos; Sustrova, Petruska (Europejskie Centrum Solidarności, 2009)
  Conference (3-4.06, Warsaw and Gdańsk), which was attended by former dissidents and representatives of the world of culture, science, politics from Germany, Russia, France, Czech Republic, Lithuania, Bulgaria, Hungary, ...
 • Olaszek, Jan (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Praca wyłoniona w wyniku konkursu ECS/OBH na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki związanej z historią Solidarności i opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1970–1990. Książka zarysowuje obraz podziemnej ...
 • Barczewski, Michał (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Zapis spotkania dedykowanego zbiorom fotograficznym i filmowym ze względu na ich powszechną obecność w zasobach zarówno bibliotek, jak też archiwów i muzeów oraz z powodu znaczącego miejsca, jakie zajmują w gromadzonych ...
 • Grzelak, Grzegorz; Rybicki, Mirosław (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Jest to zapis spotkania, konferencji, uroczystości i in. wydarzeń, jakie miały miejscu w Gdańsku w 2009 roku z okazji trzydziestej rocznicy utworzenia Ruchu Młodej Polski, jednej z organizacji opozycji demokratycznej, która ...
 • Polak, Wojciech; Kołtan, Jacek; Kufel, Jakub (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Zagadnienia związane ze skomplikowaną działalnością Solidarności w latach 1980-1981 budzą duże zainteresowanie wśród badaczy. Trwają dyskusje na temat wielu aspektów ówczesnych przemian.
 • Michalewska-Pawlak, Małgorzata (Europejskie Centrum Solidarności, 2010)
  Autorka udziela odpowiedzi na pytania w jaki sposób opozycja rozumiała główne idee charakteryzujące obywatelskość, jaka była treść i ewolucja obywatelskich postulatów i oczekiwań wobec komunistycznych władz, jaki zakres, ...
 • Polak, Wojciech; Galij-Skarbińska, Sylwia; Kmiecik, Violetta; Białkowski, Michał; [et al.] (Tatastudio, 2011)
  Zebrane w niniejszym tomie artykuły dotyczą rozmaitych aspektów działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w latach 1980-1989. W publikacji ukazane zostały m.in. geneza oraz funkcjonowanie związku, ...
 • Magala, Sławomir; [Starski], [Stanisław] (Europejskie Centrum Solidarności, 2012)
  Autor interpretuje źródła antykomunistycznego zrywu społeczeństwa z lat osiemdziesiątych jako przejaw walki klasowej. W umiejętny sposób opisuje proces budzenia się świadomości klasowej wśród robotników zaangażowanych w ...
 • Wąsowicz, Jarosław (Europejskie Centrum Solidarności, 2012)
  Autor podjął się opracowania jednego z ważniejszych tematów dziejów politycznych Gdańska lat osiemdziesiątych. Dla ruchu politycznego, który narodził się w tym mieście w sierpniu 1980 roku, ogromne wsparcie udzielone przez ...
 • Polak, Wojciech; Kufel, Jakub; Ruchlewski, Przemysław (Europejskie Centrum Solidarności, 2012)
  Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981 to zbiór studiów poświęconych różnorodnym aspektom działań wymierzonych w system polityczny PRL w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i początkowym okresie historii NSZZ ...
 • Jurczyszyn, Łukasz; Kołtan, Jacek; Kuczyński, Paweł; Rakusa-Suszczek, Mikołaj (Europejskie Centrum Solidarności, 2014)
  To pierwsza naukowa analiza największego i najciekawszego ruchu społecznego protestu młodego pokolenia w Polsce ostatnich dwóch dekad. Ruch protestu STOP ACTA nie tylko zmobilizował do manifestowania blisko sto tysięcy ...
 • Kerski, Basil; Kołtan, Jacek; Ruchlewski, Przemysław (Europejskie Centrum Solidarności, 2014)
  – Mam nadzieję, że lektura zebranych w raporcie esejów pozwoli lepiej zrozumieć dynamikę tych przeobrażeń i możliwe kierunki rozwoju kultury demokratycznej Europy Środkowo-Wschodniej – pisze we wstępie publikacji Basil ...
 • Skórzyński, Jan (Europejskie Centrum Solidarności, 2014)
  31 sierpnia 1980 roku, gdy polscy robotnicy i wspomagający ich intelektualiści wywalczyli prawo do niezależnych związków zawodowych, zaczął się zmierz systemu komunistycznego. Uczestnicy ruchu Solidarność odrzucili ideologię ...
 • Skórzyński, Jan (Europejskie Centrum Solidarności, 2014)
  31 sierpnia 1980 roku, gdy polscy robotnicy i wspomagający ich intelektualiści wywalczyli prawo do niezależnych związków zawodowych, zaczął się zmierz systemu komunistycznego. Uczestnicy ruchu Solidarność odrzucili ideologię ...
 • Machcewicz, Anna (Europejskie Centrum Solidarności, 2015)
  Wielowątkowa opowieść zaczyna się w chwili, gdy po krwawym stłumieniu strajku w Grudniu 1970 roku władze obiecały Polakom lepsze życie. To opowieść o buncie, który zmienił Polskę. Po raz pierwszy czytelnik dostaje pełną ...
 • Boryczko, Marcin; Frysztacki, Krzysztof; Kotlarska-Michalska, Anna; Mendel, Maria (Europejskie Centrum Solidarności, 2016)
  Badacze zagadnienia ubóstwa, współpracując ze sobą w realizacji wspólnej koncepcji teoretycznej, zakorzenionej w idei społecznej re-solidaryzacji, przedstawiają interdyscyplinarnie sformułowaną, innowacyjną myśl ...
 • Kołtan, Jacek (European Solidarity Centre - Europejskie Centrum Solidarności, 2016)
  Solidarity has turned out to be a crucial concept for understanding political, moral, and human reality – indeed, crucial for understanding today’s world at large. Although I intend neither to summarize nor conclude the ...