Show simple item record

dc.contributor.author Witkowski, Rafał
dc.date.accessioned 2015-10-21T15:38:39Z
dc.date.available 2015-10-21T15:38:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Almanach Karaimski, vol. 3 (2014), s. 159-214. pl
dc.identifier.issn 2353-5466
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/1010
dc.description.abstract Motywowana przez ideologię niemieckiego faszyzmu polityka eksterminacji ludności żydowskiej tworzyła stałe zagrożenie dla Karaimów mieszkających w różnych państwach europejskich, które stopniowo były podbijane przez Niemcy. Podejmowane oficjalnie od 1938 r. starania przedstawicieli Karaimów, by władze niemieckie uznały ich za ludność nie-żydowską, zakończyły się częściowym sukcesem. Po podboju Francji, Litwy i Krymu ludność karaimska zetknęła się z pewnymi formami represji, ale ostatecznie uniknęła losu europejskich Żydów. Było to możliwe tylko dzięki wysiłkom różnych osób, w tym hachana Seraji Szapszała. pl
dc.description.abstract The policy of the German authorities, to, in accordance with Nazi ideology, annihilate the Jewish population constantly placed the Karaites, who at that time inhabited various European countries that were gradually being conquered by German armies, in constant danger. Official attempts made in 1938 by the representatives of Karaite community to convince the German authorities to treat them as a non-Jewish population, resulted in only partial success. After the conquest of France, Lithuania and Crimea the Karaite community was persecuted in various ways. However, it succeeded in surviving the war, in contrast to the fate of most of European Jewry. This was only possible thanks to the efforts of numerous people, including hachan Seraya Shapshal. en
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Oficyna Wydawnicza Związku Karaimów Polskich pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subject zbrodnie niemieckie pl
dc.subject Seraja Szapszał pl
dc.subject holokaust pl
dc.subject Karaimi na Krymie pl
dc.subject Karaimi na Litwie pl
dc.subject Karaimi we Francji pl
dc.subject II wojna światowa pl
dc.subject German atrocities en
dc.subject Seraya Shapshal en
dc.subject holocaust en
dc.subject Karaims in Crimea pl
dc.subject Karaims in Lithuania en
dc.subject Karaims in France en
dc.subject II World War en
dc.title Los Karaimów podczas II wojny światowej : kilka uwag historyka pl
dc.title.alternative The Fate of the Karaims during World War II : some Remarks from a Historan en
dc.type artykuł pl
dc.contributor.organization Instytut Historii. UAM pl
dc.description.eperson Agnieszka Uziębło
dc.relation.lcategory historia pl
dc.identifier.alternativelocation http://almanach.karaimi.org/index.php/almanach/article/view/36 pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record