Browsing Instytucja by Title

Sort by: Order: Results:

 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Płockie Towarzystwo Naukowe, 2018-09)
  Opinogóra została po raz pierwszy wspomniana w dokumencie wojewody mazowieckiego Żyro z 1185 r. W dokumencie tym pojawia się pod nazwą Opinegote. Dobiechna Opinogórę ofiarowała Kościołowi Najświętszej Maryi Panny w Płocku. ...
 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 2017)
 • GÓRCZYK, Wojciech Jerzy (Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, 2018)
  Kościół reformatów w Węgrowie został ufundowany przez Jana Dobrogosta Krasińskiego, wojewodę płockiego. Architektem kościoła był Tylman z Gameren zaś pracami kierował Carlo Ceroni. Fundując zarówno ...
 • Górczyk, Wojciech Jerzy (Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 2016)
  Artykuł przedstawia lokalizację i funkcje kościołów i kaplic w Ciechanowie, które powstały przed rokiem 1600. Omówienie tego tematu nastręcza pewne trudności ze względu na brak źródeł pisanych oraz brak badań archeologicznych. ...
 • Wilkowski, Marcin (Instytut Kultury Miejskiej, 2013)
  Od digitalizacji i repozytoriów cyfrowych po archiwa WWW i historyczne badanie gier online - Internet stał się ważną perspektywą dla nauki historycznej i naszego rozumienia przeszłości. Wprowadzenie do historii cyfrowej ...
 • Wilkowski, Marcin (Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, 2013)
  Od digitalizacji i repozytoriów cyfrowych po archiwa WWW i historyczne badanie gier online - Internet stał się ważną perspektywą dla nauki historycznej i naszego rozumienia przeszłości. Wprowadzenie do historii cyfrowej ...
 • Morawski, Wojciech (Wydawnictwo Trio, 2002)
  Celem niniejszej pracy jest możliwie pełna prezentacja dziejów pie­niądza i bankowości. Składa się ona z dwóch części. Część pierwsza zawiera, w dziewięciu rozdziałach, chronologiczny zarys dziejów pieniądza i kredytu od ...