Browse by Affiliation "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

DSpace Repository

Browse by Affiliation "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Sort by: Order: Results:

  • Szczot, Monika (Wydawnictwo Neriton, 2009)
    Przedmiotem rozważań autorki są Foricoenia Kochanowskiego w wydaniu z 1584 roku oraz koncepcja i konstrukcja zbioru, na który składają się utwory nawiązujące do antycznych wzorców z Antologii greckiej oraz łacińskich poetów, ...
  • Judkowiak, Barbara (Wydawnictwo Neriton, 2009)
    Autorka wiąże dramat klasycystyczny z antropologią humanistyczną odwołującą się do tradycji starożytnej modyfikowaną przez kulturę judeochrześcijańską. W artykule omówiono problemy polskiego dramatu klasycystycznego w epoce ...
  • Szczot, Monika (Wydawnictwo Neriton, 2009)
    Autorka rozpoczyna wywód od rekapitulacji tez Robortella z traktatu Paraphrasis... (1548), przedstawiającego założenia poetyckie Horacego. Tak Robortello, jak i Horacy kładą nacisk na to, że poeta powinien uczyć (prodesse) ...